تاريخ : شنبه ششم آبان ۱۳۹۱/نویسنده : مهدی اقاخانی


مقداری از فضای سبز بلوارها که به علت عدم توجه و رسیدگی مناسب خشک شده اند.قسمتی از این فضای سبز هم که در مجاورت دور برگردان وجود دارند به علت حرس نکردن به موقع مانع دید رانندگان به هنگام دور زدن می شوند.

دسته بندی مطلب : گرماب

لطفا با ارســــــــــــال نظرات خود ما را در هر چه بهتر شدن وبــــــــلاگ یاری رسانید